PR dla przemysłu

By osiągać cele biznesowe w danej branży nie wystarczą znajomość technik sprzedażowych czy też ładne gadżety firmowe.  Potrzebne jest zrozumienie potrzeb klienta, do jakiego chcecie Państwo dotrzeć i/lub przychylność odpowiednich grup docelowych. To znajomość branży i wyzwań, przed jakimi stoi.

Od lat pracujemy dla firm i podmiotów z szeroko pojętego przemysłu. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań technologicznych, uwarunkowań rynkowych, prawnych i środowiskowych.  Zdobytą wiedzę na temat przemysłu łączymy z naszymi kompetencjami w zakresie działań komunikacyjnych (PR). Oferujemy kompleksową, specjalistyczną usługę, stanowiącą wartość dodaną do Państwa działań.

  • Jak budować wizerunek eksperta w branży, wiarygodnego partnera biznesowego?
  • Jak budować relacje z lokalną społecznością?
  • Gdzie szukać okazji do spotkań i rozmów o biznesie?

Naszą wiedzą i doświadczeniem przyczyniamy się do wzrostu konkurencyjności Państwa przedsiębiorstwa. Zapraszamy do współpracy!

 

PR EKSPERTA:

To propozycja dla menadżerów wyższego szczebla, w tym członków zarządów spółek giełdowych i państwowych przedsiębiorstw. Oferujemy wsparcie w procesie budowania i ochrony wizerunku eksperta, za którym przemawiają jego kompetencje i zawodowy dorobek, szczególnie w okresie zmiany koniunktury politycznej, zakończenia kadencji w zarządzie lub zmian właścicielskich w przedsiębiorstwach.

PR dla przemysłu. PR eksperta, PR członków zarządu, PR managera.