Działania strategiczne

Strategia to dokument zawierający wszystkie istotne działania dotyczące celów, zasobów, możliwości, analizę rynku i konkurencji, słabych stron i zagrożeń. Jej przygotowanie jest czasochłonne i wymaga sporych nakładów pracy, zarówno pod względem analizy już istniejących dokumentów (nie tylko firmowych), sytuacji wyjściowej, jak i kreatywności w opracowaniu skutecznych propozycji i rozwiązań.

Strategia obejmuje takie działania, jak:

 • analiza sytuacji wyjściowej
 • analiza rynku i konkurencji
 • analiza SWOT (słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia)
 • grupy odbiorców
 • analiza sposobów i kanałów komunikowania się z odbiorcami
 • analiza przyjętych celów komunikacyjnych i biznesowych.

Realizacja celów biznesowych wymaga odpowiedzi na szereg pytań, m.in.:

 • czy Twój cel jest realny
 • co jest Twoim celem strategicznym, a co narzędziem do jego realizacji
 • jak komunikować swoje działania
 • jak reagować na wydarzenia zewnętrzne
 • w jaki sposób angażować odbiorców i zdobyć ich przychylność
 • gdzie są bariery, z czego wynikają problemy
 • jak wyglądasz na tle konkurencji
 • jaki jest Twój obszar doskonałości
 • jakie masz zasoby (wiedza, kompetencje, pracownicy, maszyny, środki finansowe)

Pomożemy Ci w uzyskaniu odpowiedzi na te pytania i zaplanowaniu sukcesu. Skontaktuj się z nami.

Strategia PR, strategia firmy, strategia komunikacyjna, strategia produktu.