Działania kryzysowe

W sytuacji, gdy już masz problem lub chcesz się do niego przygotować:

  • opracujemy scenariusze potencjalnych zagrożeń i procedur postępowania,
  • zrealizujemy działania w sytuacjach kryzysowych,
  • pomożemy wyjść z kryzysu.

 

Działania kryzysowe, przeciwdziałania w kryzysie, PR kryzysowy.