Tokai COBEX Polska stawia na czyste powietrze. W Nowym Sączu powstaje Instalacja Oczyszczania Gazów z procesu kalcynacji

– Tego typu inwestycje stanowią dla Tokai COBEX Polska sp. z o.o. wkład w ciągłą poprawę warunków środowiskowych, a przez to także wywiązanie się z przyjętego kierunku odpowiedzialności naszego przedsiębiorstwa wobec społeczności lokalnej – mówi Andrzej Hotloś, Prezes Zarządu Tokai COBEX Polska. W Nowym Sączu, na terenie przedsiębiorstwa powstaje nowoczesna Instalacja Oczyszczania Gazów z procesu kalcynacji. Wartość inwestycji wynosi 4,7 mln zł.

Pod koniec tego roku uruchomiona zostanie nowoczesna Instalacja Oczyszczania Gazów z procesu kalcynacji. Inwestycja powstaje na terenie zakładu Tokai COBEX Polska w Nowym Sączu. Jej celem jest ograniczenie emisji tlenków siarki powstających w trakcie procesów produkcyjnych.

Istotna inwestycja dla środowiska naturalnego

Powstająca instalacja jest bardzo ważnym elementem polityki przedsiębiorstwa, polegającej na dbałości o gospodarkę naturalną oraz o mieszkańców Nowego Sącza. – Instalacja wpływa przede wszystkim na poprawę jakości powietrza poprzez niedopuszczenie do wzrostu stężenia związków siarki w spalinach. Bardzo istotne dla nas jest to, aby procesy prowadzić w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska naturalnego – tłumaczy Piotr Repeta, Kierownik Działu Inwestycji Tokai COBEX Polska.

– Polityka naszej firmy zakłada odpowiedzialne i systematyczne podejście do kwestii zarządzania środowiskowego, tak aby reagować i móc sprostać zmieniającym się wymaganiom w tym zakresie. Dlatego też tego typu inwestycje stanowią dla Tokai COBEX Polska wkład w ciągłą poprawę warunków środowiskowych w Nowym Sączu, a także wywiązanie się ze społecznej odpowiedzialności z tytułu prowadzenia specyficznej działalności wpływającej na środowisko naturalne. Dążymy do tego, aby mieszkańcy miasta oddychali lepszym i czystszym powietrzem – mówi Prezes Tokai COBEX Polska, Andrzej Hotloś.

– Walka o czyste powietrze to jedno z priorytetowych zadań dla lokalnego samorządu. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że firma Tokai COBEX Polska, jako jeden z najważniejszych zakładów pracy na naszym terenie tak odpowiedzialnie podchodzi do tego tematu. Firma prowadzi swoją działalność biznesową na międzynarodową skalę ale z poszanowaniem dla lokalnego środowiska naturalnego i społeczności. Inwestycja, którą realizuje przedsiębiorstwo to bardzo istotny wkład w walkę o obniżenie emisji szkodliwych substancji i lepszą jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. To bardzo pozytywny przykład współpracy przemysłu z lokalnym samorządem. Wspierałem, wspieram i będę wspierał Tokai COBEX Polska – mówi Prezydent Miasta Nowego Sącza, Ludomir Handzel.

Instalacja ważna dla środowiska

Dostępne na światowym rynku surowce do kalcynacji posiadają coraz wyższe stężenie siarki. Decyzja o budowie instalacji odsiarczania gazów pokalcynacyjnych pozwoli na utrzymanie obecnie obowiązujących limitów emisji tlenków siarki do max. 4kg/h.
– Instalacja Oczyszczania Gazów z procesu kalcynacji oparta została na metodzie mokrej wapiennej, która polega na natryskiwaniu strumienia spalin roztworem wody i wodorotlenku wapnia. W wyniku kontaktu gazu z cieczą, dochodzi do nieodwracalnego pochłaniania związków siarki i ich wiązania się z wapniem. Produktami są gips i woda – informuje Piotr Repeta.

Jak wskazuje Kierownik Działu Inwestycji Tokai COBEX Polska, podczas budowy pojawiło się wiele wyzwań, którym należało strawić czoła. – Ze względu na ograniczenia przestrzenne konieczna była dobra organizacja i odpowiednia logistyka. Kolejnym i dosyć sporym krokiem do pokonania stało się włączenie nowej instalacji do tej już istniejącej w taki sposób, aby nie zakłócić pracy tej drugiej. No i oczywiście bardzo dużym wyzwaniem okazała się pandemia koronawirusa, która wymagała od nas zachowania szczególnego bezpieczeństwa – mówi P. Repeta. Jednak dzięki odpowiedniemu przygotowaniu wykonawcy i koordynacji ze strony zespołu nadzorującego prace przebiegły sprawnie i bez komplikacji. Ostatnim i najważniejszym punktem będzie więc uruchomienie instalacji, które przewidziano na koniec tego roku.

Grupa Tokai COBEX jest światowym liderem w produkcji katod, elektrod węglowych i wykładzin do wielkich pieców. Centrala Grupy mieści się w Wiesbaden, Niemcy. Tokai COBEX Polska sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy Tokai COBEX swoją siedzibę ma w Raciborzu (drugi zakład mieści się w Nowym Sączu). Jako organizacja odpowiedzialna społecznie, rozumiejąca swój wpływ na środowisko, Tokai COBEX otrzymał w 2019 roku certyfikat zgodności z międzynarodową normą Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 (przedsiębiorstwo wdrożyło także związane z ISO 14001 normy ISO 9001 oraz ISO 50001).