NAGRODA KARTY RÓŻONORODNOŚCI DLA PRACODAWCÓW WSPIERAJĄCYCH #DEI

19 września 2022
Nagroda Karty Różnorodności ma na celu wyróżnienie inicjatyw pracodawców z zakresu DEI (ang. diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość, włączanie). Swoje działania w tych obszarach mogą zgłaszać do konkursu firmy, organizacje, uczelnie, instytucje publiczne i samorządy do 16 października br. Udział nie wymaga opłat – czytamy na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
🔹Działania, które można zgłaszać do nagrody, to m.in. inicjatywy na rzecz wybranych grup zagrożonych dyskryminacją (np. osoby starsze, rodzice, osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBT+), cykle szkoleniowe i edukacyjne, współpraca międzysektorowa w obszarze różnorodności, ale też dokumenty wspierające zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, np. plan równości płci, polityka antydyskryminacyjna.
🔸Jak wiecie idea społecznej odpowiedzialności i zrównoważenia w biznesie jest nam bliska, dlatego wspieramy związane z tym inicjatywy. Jeżeli więc Twoja firma prowadzi takie działania, lub chciałaby je wprowadzić – przeprowadzimy audyt dobrych praktyk, lub zarekomendujemy odpowiednie działania.
👌Zapraszamy do kontaktu!
👉+48 604 231 738
👉biuro@adventure.media.pl
Nagrody dla pracodawców wspierających różnorodność. Ruszył nabór do pierwszej edycji konkursu – Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl)

Ostatnio dodane artykuły

29 maja 2024

Weź udział w konferencji Transformacja czy Katastrofa: Przedsiębiorczość w czasach ESG i ZR

Nadszedł ważny moment w którym mamy zaszczyt zaprosić Was na wydarzenie, którego jesteśmy jednym z organizatorów! Konferencja Transformacja czy Katastrofa: Przedsiębiorczość w czasach ESG i ZR odbędzie się 17 czerwca br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Świat się zmienia a biznes musi się dostosowywać do zmieniającego się otoczenia społecznego, gospodarczego, prawnego, energetycznego i środowiskowego. Czy przedsiębiorcy i organizacje w regionie są gotowi na transformację swojej działalności? Czy jesteśmy świadomi…

czytaj więcej
20 marca 2024

Podziękowania od Szkoły Specjalnej

Za takie chwile uwielbiamy naszą pracę! Dziś zawitał do nas Rafał Lazar dyrektor Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, aby osobiście podziękować za wykonanie relacji fotograficznej w trakcie obchodów 75-lecia szkoły. Szczególnie jest nam miło, że prezent, który otrzymaliśmy został własnoręcznie wykonany przez uczniów placówki! Serdecznie dziękujemy!…

czytaj więcej