Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii rozwoju firmy – szkolenie.

13 lipca 2022

Zapraszamy na szkolenie pt. “Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii rozwoju firmy. Wpływ czynników klimatycznych i społecznych na działalność przedsiębiorstwa”, które odbędzie się w terminie 27.07.2022 r. w Raciborzu.

Bilety do nabycia pod linkiem tutaj.

Rzeczywistość, jaką znamy odchodzi do historii. Żyjemy w świecie ciągłych zmian, nieprzewidywalnych wydarzeń, kumulacji kryzysów na wielu płaszczyznach. Jak w takich okolicznościach prowadzić biznes, planować działania, przewidywać ich efekty i wyznaczać cele? Jednym z możliwych sposobów jest zarządzanie ryzykami…pod warunkiem, że można je oszacować. Pomocne są tu Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, stanowiące swego rodzaju kompas w strategicznym zarządzaniu firmą.

Proponowane Państwu szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy i świadomość na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i kształtowania strategii odpowiedzialności w prowadzeniu biznesu i funkcjonowania organizacji publicznych.

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrażaniem rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i instytucji publicznych, przedsiębiorczości pozytywnego wpływu, odpowiedzialnych za tworzenie strategii firmy/organizacji, komunikację i kontakty z inwestorami, zarządzanie zasobami ludzkimi, pracowników działów komunikacji i marketingu, urzędników odpowiedzialni za wdrażanie i realizację działań z obszarów ekologii, tematyki społecznej, kontaktów z biznesem oraz dla osób zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju.

Atuty szkolenia:

W jednym miejscu zebrane informacje na temat najważniejszych przepisów prawnych związanych z CSR, znaczenia i sensu wdrażania celów zrównoważonego rozwoju ONZ i ich zastosowanie w praktyce, wyjaśnienie kwestii takich jak “Zielony Ład”, ślad węglowy, gospodarka obiegu zamkniętego, raportowanie ESG oraz osadzenie ich w kontekście komunikacji społecznej, budowania wizerunku firmy i relacji z otoczeniem.

PROGRAM:

1. CSR – społeczna odpowiedzialność nie tylko biznesu:

obszary działań, ewolucja znaczenia CSR – od filantropii po strategię biznesową, zmiana paradygmatu zarządzania – od etyki w biznesie po etykę klimatyczną, otoczenie organizacji – interesariusze, beneficjenci, grupy docelowe.

2. SDGs – cele zrównoważonego rozwoju ONZ:

Agenda 2030,kluczowe obszary, SDGs – definicja celów jako obszarów strategicznych i ryzyka, ESG – obowiązki i zakres raportowania niefinansowego, wytyczne, standardy, wskaźniki, rodzaje raportów ESG, najlepsze praktyki – przykłady.

3. Otoczenie legislacyjne:

Europejski Zielony Ład, Fit for 55,wybrane dyrektywy unijne (odpadowa, opakowaniowa, plastikowa, ROP, system kaucyjny),gospodarka obiegu zamkniętego – od gospodarki linearnej do cyrkularnej, odpady jako zasoby XXI w., gospodarka obiegu zamkniętego jako strategia gospodarcza ślad węglowy – czym jest, jak jest liczony, offset.

4. Zrównoważone miasta jako środowisko biznesowe – przyszłość zaczęła się wczoraj:

wyzwania, Agenda miejska – 12 priorytetów tematycznych, miasto w SDGs, smart miasta – trendy, wyzwania, obszary rozwoju.

5. Biznes pozytywnego wpływu – innowacyjne podejście do wyzwań:

rzeczywistość VUCA, biznes pozytywnego wpływu, przedsiębiorczość społeczna, drzewo problemu wg Ashoka – rozumienie przyczyn czy doraźne rozwiązania, reguła 5R, analiza SWOT i PESTEL w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań i podejścia do biznesu, wyzwania – potrzeba innowacyjnego podejścia do problemów, “business as usual” – to przeszłość.

6. Komunikacja społeczna w procesie realizacji celów zrównoważonego rozwoju:

taksonomia – kluczowe zagadnienia, kryteria kwalifikacyjne, komunikacja społeczna w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i organizacji publicznych, media społecznościowe jako źródło wiedzy i dezinformacji – szanse media społecznościowe jako narzędzie budowania wizerunku organizacji i realizacji misji, kontekst społeczny – zmiany pokoleniowe, Millenialsi, generacja Z, barometr zaufania, obszary konfliktów międzypokoleniowych, zaangażowanie w tematykę zmian klimatycznych, wybory konsumenckie, CSR a PR – znaczenie komunikacji w procesie zrozumienia celów zrównoważonego rozwoju.

Termin i miejsce:

27.07.2022 r., godz. 8.45-16.00, EPOKA Miejsce Spotkań, ul. Mariańska 22b, 47-400 Racibórz.

Cena szkolenia: 400 zł (+ 23% VAT) 

Cena obejmuje:

  • bufet kawowy z przekąskami, obiad,

– materiały szkoleniowe (notes, długopis, prezentacja w formie elektronicznej – po szkoleniu),

– certyfikat uczestnictwa.

Poziom:

Początkujący  – średniozaawansowany.

Parking: TAK (parking w podwórku, pod salą szkoleniową)

Ostatnio dodane artykuły

29 maja 2024

Weź udział w konferencji Transformacja czy Katastrofa: Przedsiębiorczość w czasach ESG i ZR

Nadszedł ważny moment w którym mamy zaszczyt zaprosić Was na wydarzenie, którego jesteśmy jednym z organizatorów! Konferencja Transformacja czy Katastrofa: Przedsiębiorczość w czasach ESG i ZR odbędzie się 17 czerwca br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Świat się zmienia a biznes musi się dostosowywać do zmieniającego się otoczenia społecznego, gospodarczego, prawnego, energetycznego i środowiskowego. Czy przedsiębiorcy i organizacje w regionie są gotowi na transformację swojej działalności? Czy jesteśmy świadomi…

czytaj więcej
20 marca 2024

Podziękowania od Szkoły Specjalnej

Za takie chwile uwielbiamy naszą pracę! Dziś zawitał do nas Rafał Lazar dyrektor Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, aby osobiście podziękować za wykonanie relacji fotograficznej w trakcie obchodów 75-lecia szkoły. Szczególnie jest nam miło, że prezent, który otrzymaliśmy został własnoręcznie wykonany przez uczniów placówki! Serdecznie dziękujemy!…

czytaj więcej